Φλασάκια (Flashdisk USB) / Κάρτες Μνήμης (Micro SD)